Waar gaat dit boek over?

De zoektocht van een kritische pedagoog en moeder naar de gebruiksaanwijzing van zichzelf en haar kinderen waarin onvoorwaardelijk ouderschap en verbinding in de opvoeding centraal staan.


Dit boek gaat over een andere kijk op opvoeden.
Een manier van opvoeden waarbij opvoeders niet vanuit een positie van macht de huidige jeugd probeert te maken tot een kopie van onszelf of een creatie die wij willen, maar oog hebben voor de behoefte van het kind, opvoeden vanuit een gelijkwaardig netwerk waarbij we niet langer alleen staan, maar een cirkel van betrokkenen naast ons hebben staan en het kind hierbij helpen het beste uit zichzelf te halen.

Wanneer je opvoedt vanuit verbinding, ontstaat er een relatie waar onvoorwaardelijke liefde grenzeloos is maar de opvoeding zeker niet. Een relatie waarin ruimte is voor conflicten en liefdevolle begrenzing zonder de noodzaak tot uitoefening van macht.

Opvoeden in een relatie waarbij oog is voor de behoeften van het kind en leert luisteren, juist naar datgene wat er niet gezegd wordt. Een relatie waarbij je ook daadwerkelijk de behoefte achter gedrag kunt zien.

Dit boek hoopt bij te dragen aan een kanteling: namelijk dat ouders wat minder tegen en over hun kinderen moeten praten maar vooral mét!
Een boek met een eigenwijze visie, maar vooral de zoektocht van een moeder naar de gebruiksaanwijzing van haarzelf en haar kinderen.


Ouders moeten wat minder tegen en over hun kinderen praten en wat meer mét!